SOLIDARNI
#SKULTURO

SOLIDARNI S KULTURO


Pomoč kulturnim delavkam in delavcem v času epidemije koronavirusa

Epidemija koronavirusa je ohromila javno življenje. Prvi so bili odpovedani koncerti, predstave in ukinjeni ogledi razstav, kmalu so zamrle tudi številne druge dejavnosti na področju kulture.

Mnogi delavci in delavke v kulturi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za osnovno preživetje. Na področju kulture je življenje tudi v najboljših časih negotovo, saj so delavci v veliki meri samozaposleni in živijo od projekta do projekta s pogosto skromnimi zaslužki. Starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša brez rednega prihodka, so zdaj v še posebej težkem položaju.KAKO LAHKO POMAGAM?


Bodimo solidarni #skulturo! V času, ko nam je kultura v vsakdanjo oporo in razvedrilo, podprimo ustvarjalce, ki so ostali brez prihodkov. Sredstva zbiramo na spodaj navedenem računu.


Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
SI56 61000 11 22 33 44 82
Delavska hranilnica d. d.
SWIFT ali BIC: HDELSI22
sklic ali referenca: SI00 16032020

Ne pozabite na sklic!

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana ter okoliških občin.


Vse donacije so v celoti (100%) izplačane posameznikom. Da lahko zagotovimo neposredno in transparentno pomoč, brez obdavčitve, pomoč izvajamo v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).

KAKO DO POMOČI?


Če delujete na področju kulture in ste v času epidemije izgubili del prihodkov, se prijavite za solidarnostno podporo.


Vloga naj vsebuje:

ime in priimek
naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj)
e-naslov
telefonsko številko
davčno številko (pazite, da gre za vašo osebno davčno številko in ne številko društva)

Dokazilo o dejavnosti na področju kulture
  • dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost (kot PDF ga lahko shranite na strani AJPES)
ALI
  • odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi
Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.

Dokazilo o prihodkih
  • bančne izpiske od 1. 2. 2020 dalje
ALI
  • odločbo o otroškem dodatku

Slike, skene ali kopije položnic in računov za osnovne življenjske stroške, za katere želite, da jih plačamo.


Naslova za pošiljanje

Obravnava bo hitrejša, če nam vlogo pošljete na e-naslov:
vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Vlogo lahko pošljete tudi v pismu na naslov:
Komisija za socialna vprašanja
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana

Komu namenjamo pomoč?


Upravičenost do pomoči preverja in presoja Rdeči križ Slovenije. Pri dodeljevanju imajo prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se bo sproti določala s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc

Vsi podatki, pridobljeni s prijavo na solidarnostno pomoč, bodo varovani v skladu z določili GDPR-ja.


Podatki o zbrani pomoči

Do 24. 4. 2020 smo na računu pri Rdečem križu Slovenije zbrali: 8.793,00 €.

Do 24. 4. 2020 je bila pomoč izplačana 11 kulturnim delavkam in delavcem.

MI SMO #skulturo!


S kulturo smo solidarni vsi tisti, ki nam je mar do soljudi v stiski. Smo tisti, ki jo ustvarjamo, ob njej uživamo in v njej najdemo navdih.

Povejmo na glas, da smo #skulturo, čimvečkrat. In delimo!


O projektu


Solidarnostna akcija se je razvila kot eden od projektov neformalne skupine Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covid-19. Skupina deluje na različne načine, predvsem pa poskuša z oblikovanjem konkretnih predlogov Vladi RS in Ministrstvu za kulturo vplivati na interventne vladne ukrepe, ki bi vsem samozaposlenim in prekarcem, predvsem pa delavkam in delavcem na področju kulture, zagotovili enakovredno obravnavo pri zagotavljanju državne pomoči v času epidemije koronavirusa.

Ob zavedanju, da je za številne stiska že nastopila in jih državna pomoč zaradi mnogih omejitev ne bo dosegla, se je kot potrebna pokazala solidarnostna podpora v obliki hitre in neposredne finančne pomoči. Z njo bodo ustvarjalci in podporni delavci v kulturi lažje premostili krizno obdobje.


Arhiv apelov Vladi RS:

Spletna peticija (14. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (17. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (31. marec 2020)

Poziv Vladi RS (31. marec 2020)

Predlogi Vladi RS (6. april 2020)


Mediji #skulturo


Na vlado naslovljena spletna peticija za pomoč samozaposlenim (MMC RTV SLO, 16. 3. 2020)

Razmišljanje na ministrstvih je očitno: samozaposleni naj sami poskrbijo zase, gostja: Maja Megla (Veronika Gnezda, Val 202, 17. 3. 2020)

Stiska več kot 100.000 samozaposlenih: Pred zakonom moramo biti vsi enaki, tudi če je zakon interventen (Kristina Božič, Večer, 17. marec 2020)

Samozaposleni v kulturi Simonitija pozivajo k interventnim ukrepom (Primorske novice, 18. marec 2020)

Četrtina pod pragom revščine (Andrej Predin, Delo, 22. marec 2020)

Solidarnostna akcija za samozaposlene v kulturi, gostja: Beti Žerovc (Veronika Gnezda, Val 202, 24. marec 2020)

Kaj pa tisti, ki nimajo nobenega statusa in delajo prek podjemnih ali avtorskih pogodb? (Mladina, 1. april 2020)

Poziv Vladi za pomoč samozaposlenim, gosta: Urška Jurman in Andrej Srakar (Prvi dnevnik, Prvi program RTV SLO, 8. april 2020)

Država pozabila na najbolj ranljive: Zakaj je moja družina in moja oblika dela manj vredna? (Maja Račič, 24ur.com, 9. april 2020)

Prve omejitve odpravljene šele prihodnji teden, gost: Andrej Srakar (Odmevi, Prvi program RTV SLO, 14. april 2020)

Povrnitev na predhodno stanje v kulturi pričakujem v enem letu, Andrej Srakar za STA (Ksenja Brišar, STA, 16. april 2020)
#skulturo
︎ ︎

#skulturo