Po dobrih dveh letih zaključujemo solidarnostno akcijo #Solidarni s kulturo, v kateri so delavci in delavke v kulturi lahko zaprosili za pomoč pri kritju življenjskih stroškov zaradi posledic (post)epidemije koronavirusa. S spremenjenimi okoliščinami se je potreba po pomoči iz tega naslova iztekla.
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana ter sodelavcem za vso podporo pri izvedbi pobude.

SOLIDARNI
#SKULTURO

SOLIDARNI S KULTURO


Pomoč kulturnim delavkam in delavcem med (post)epidemijo koronavirusa

Epidemija koronavirusa je ohromila javno življenje. Prvi so bili odpovedani koncerti, predstave in ukinjeni ogledi razstav, kmalu so zamrle tudi številne druge dejavnosti na področju kulture. Kulturna prizorišča in prireditve so tudi eni zadnjih, ki bodo lahko v polnosti zaživela. 

Mnogi delavci in delavke v kulturi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za osnovno preživetje. Na področju kulture je življenje tudi v najboljših časih negotovo, saj so delavci v veliki meri samozaposleni in živijo od projekta do projekta s pogosto skromnimi zaslužki. Starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša brez rednega prihodka, so zdaj v še posebej težkem položaju.KAKO LAHKO POMAGAM?


Bodimo solidarni #skulturo! V času, ko nam je kultura v vsakdanjo oporo, spodbudo in veselje, podprimo ustvarjalce, ki so ostali brez prihodkov. Sredstva zbiramo na spodaj navedenem računu.


Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
SI56 61000 11 22 33 44 82
Delavska hranilnica d. d.
SWIFT ali BIC: HDELSI22
sklic ali referenca: SI00 16032020

Ne pozabite na sklic!

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana ter okoliških občin.


Vse donacije so v celoti (100%) izplačane posameznikom. Da lahko zagotovimo neposredno in transparentno pomoč, brez obdavčitve, pomoč izvajamo v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).

KAKO DO POMOČI?


Če delujete na področju kulture in ste zaradi (post)epidemije izgubili del prihodkov, se prijavite za solidarnostno podporo.


Vloga naj vsebuje:

ime in priimek
naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj)
e-naslov
telefonsko številko
davčno številko (pazite, da gre za vašo osebno davčno številko in ne številko društva)

Dokazilo o dejavnosti na področju kulture
  • dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost (kot PDF ga lahko shranite na strani AJPES)
ALI
  • odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi
Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.

Dokazilo o prihodkih
  • bančne izpiske zadnjih treh mesecev
ALI
  • odločbo o otroškem dodatku

Slike, skene ali kopije položnic in računov za osnovne življenjske stroške, za katere želite, da jih plačamo.


Naslova za pošiljanje

Obravnava bo hitrejša, če nam vlogo pošljete na e-naslov:
vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Vlogo lahko pošljete tudi v pismu na naslov:
Komisija za socialna vprašanja
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana

Komu namenjamo pomoč in kaj vključuje?


Solidarnostna pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov. Od januarja 2021 je mogoča do višine 700 evrov. V primeru kritičnih razmer lahko znaša tudi več; prošnje bodo obravnavane individualno.

Če je prejemnik že prejel pomoč iz sklada, a je od tega minilo že šest mesecev, lahko zanjo ponovno zaprosi.

Vse donacije so v celoti (100 %) izplačane posameznikom za namen, za katerega so bile zbrane. Zato, da se zagotovi neposredna in transparentna pomoč, brez obdavčitve, bo pomoč prosilcem ponujena v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno). Poslovnih stroškov ali davkov ne poravnavamo.
Upravičenost do pomoči preverja in presoja Rdeči križ Slovenije. Pri dodeljevanju imajo prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se določa s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc

Posvetovalni odbor projekta: Urška Jurman, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Anja Zorko, Beti Žerovc

Vsi podatki, pridobljeni s prijavo na solidarnostno pomoč, bodo varovani v skladu z določili GDPR-ja.


Podatki o zbrani pomoči

Do 5. 8. 2021 smo na računu pri Rdečem križu Slovenije zbrali 40.339,00 €, stanje na računu na ta dan je bilo 3.232,99 €.

Do 5. 8. 2021 je bilo izplačanih 130 vlog.

MI SMO #skulturo!


S kulturo smo solidarni vsi tisti, ki nam je mar do soljudi v stiski. Smo tisti, ki jo ustvarjamo, ob njej uživamo in v njej najdemo navdih.

Povejmo na glas, da smo #skulturo, čimvečkrat. In delimo!


O projektu


Solidarnostna akcija se je razvila kot eden od projektov neformalne skupine Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covid-19. Skupina deluje na različne načine, predvsem pa poskuša z oblikovanjem konkretnih predlogov Vladi RS in Ministrstvu za kulturo vplivati na interventne vladne ukrepe, ki bi vsem samozaposlenim in prekarcem, predvsem pa delavkam in delavcem na področju kulture, zagotovili enakovredno obravnavo pri zagotavljanju državne pomoči v času (post)epidemije koronavirusa.

Ob zavedanju, da je za številne stiska že nastopila in jih državna pomoč zaradi mnogih omejitev ne bo dosegla, se je kot potrebna pokazala solidarnostna podpora v obliki hitre in neposredne finančne pomoči. Z njo bodo ustvarjalci in podporni delavci v kulturi lažje premostili krizno obdobje.


Arhiv apelov Vladi RS:

Spletna peticija (14. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (17. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (31. marec 2020)

Poziv Vladi RS (31. marec 2020)

Predlogi Vladi RS (6. april 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (17. maj 2020)


Mediji #skulturo


#skulturo
︎ ︎

#skulturo