Po dobrih dveh letih zaključujemo solidarnostno akcijo #Solidarni s kulturo, v kateri so delavci in delavke v kulturi lahko zaprosili za pomoč pri kritju življenjskih stroškov zaradi posledic (post)epidemije koronavirusa. S spremenjenimi okoliščinami se je potreba po pomoči iz tega naslova iztekla.
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana ter sodelavcem za vso podporo pri izvedbi pobude.

SOLIDARNI S KULTURO


Pomoč kulturnim delavkam in delavcem med (post)epidemijo koronavirusa

Epidemija koronavirusa je ohromila javno življenje. Prvi so bili odpovedani koncerti, predstave in ukinjeni ogledi razstav, kmalu so zamrle tudi številne druge dejavnosti na področju kulture. Kulturna prizorišča in prireditve so tudi eni zadnjih, ki bodo lahko v polnosti zaživela. 

Mnogi delavci in delavke v kulturi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za osnovno preživetje. Na področju kulture je življenje tudi v najboljših časih negotovo, saj so delavci v veliki meri samozaposleni in živijo od projekta do projekta s pogosto skromnimi zaslužki. Starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša brez rednega prihodka, so zdaj v še posebej težkem položaju.KAKO LAHKO POMAGAM?


Bodimo solidarni #skulturo! V času, ko nam je kultura v vsakdanjo oporo, spodbudo in veselje, podprimo ustvarjalce, ki so ostali brez prihodkov. Sredstva zbiramo na spodaj navedenem računu.


Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
SI56 61000 11 22 33 44 82
Delavska hranilnica d. d.
SWIFT ali BIC: HDELSI22
sklic ali referenca: SI00 16032020

Ne pozabite na sklic!

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana ter okoliških občin.


Vse donacije so v celoti (100%) izplačane posameznikom. Da lahko zagotovimo neposredno in transparentno pomoč, brez obdavčitve, pomoč izvajamo v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).
#skulturo
︎ ︎

#skulturo