KAKO DO POMOČI?


Če delujete na področju kulture in ste zaradi (post)epidemije izgubili del prihodkov, se prijavite za solidarnostno podporo.


Vloga naj vsebuje:

ime in priimek
naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj)
e-naslov
telefonsko številko
davčno številko (pazite, da gre za vašo osebno davčno številko in ne številko društva)

Dokazilo o dejavnosti na področju kulture
  • dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost (kot PDF ga lahko shranite na strani AJPES)
ALI
  • odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi
Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.

Dokazilo o prihodkih
  • bančne izpiske zadnjih treh mesecev
ALI
  • odločbo o otroškem dodatku

Slike, skene ali kopije položnic in računov za osnovne življenjske stroške, za katere želite, da jih plačamo.


Naslova za pošiljanje

Obravnava bo hitrejša, če nam vlogo pošljete na e-naslov:
vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Vlogo lahko pošljete tudi v pismu na naslov:
Komisija za socialna vprašanja
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
#skulturo
︎ ︎

#skulturo