Po dobrih dveh letih zaključujemo solidarnostno akcijo #Solidarni s kulturo, v kateri so delavci in delavke v kulturi lahko zaprosili za pomoč pri kritju življenjskih stroškov zaradi posledic (post)epidemije koronavirusa. S spremenjenimi okoliščinami se je potreba po pomoči iz tega naslova iztekla.
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana ter sodelavcem za vso podporo pri izvedbi pobude.

KAKO DO POMOČI?


Če delujete na področju kulture in ste zaradi (post)epidemije izgubili del prihodkov, se prijavite za solidarnostno podporo.


Vloga naj vsebuje:

ime in priimek
naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj)
e-naslov
telefonsko številko
davčno številko (pazite, da gre za vašo osebno davčno številko in ne številko društva)

Dokazilo o dejavnosti na področju kulture
  • dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost (kot PDF ga lahko shranite na strani AJPES)
ALI
  • odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi
Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.

Dokazilo o prihodkih
  • bančne izpiske zadnjih treh mesecev
ALI
  • odločbo o otroškem dodatku

Slike, skene ali kopije položnic in računov za osnovne življenjske stroške, za katere želite, da jih plačamo.


Naslova za pošiljanje

Obravnava bo hitrejša, če nam vlogo pošljete na e-naslov:
vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Vlogo lahko pošljete tudi v pismu na naslov:
Komisija za socialna vprašanja
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
#skulturo
︎ ︎

#skulturo