Komu namenjamo pomoč?


Upravičenost do pomoči preverja in presoja Rdeči križ Slovenije. Pri dodeljevanju imajo prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se bo sproti določala s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc

Vsi podatki, pridobljeni s prijavo na solidarnostno pomoč, bodo varovani v skladu z določili GDPR-ja.


Podatki o zbrani pomoči

Do 19. 5. 2020 smo na računu pri Rdečem križu Slovenije zbrali: 11.258,00 €.

Do 19. 5. 2020 je bila pomoč izplačana 21 kulturnim delavkam in delavcem.
#skulturo
︎ ︎

#skulturo