Po dobrih dveh letih zaključujemo solidarnostno akcijo #Solidarni s kulturo, v kateri so delavci in delavke v kulturi lahko zaprosili za pomoč pri kritju življenjskih stroškov zaradi posledic (post)epidemije koronavirusa. S spremenjenimi okoliščinami se je potreba po pomoči iz tega naslova iztekla.
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana ter sodelavcem za vso podporo pri izvedbi pobude.

Komu namenjamo pomoč in kaj vključuje?


Solidarnostna pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov. Od januarja 2021 je mogoča do višine 700 evrov. V primeru kritičnih razmer lahko znaša tudi več; prošnje bodo obravnavane individualno.

Če je prejemnik že prejel pomoč iz sklada, a je od tega minilo že šest mesecev, lahko zanjo ponovno zaprosi.

Vse donacije so v celoti (100 %) izplačane posameznikom za namen, za katerega so bile zbrane. Zato, da se zagotovi neposredna in transparentna pomoč, brez obdavčitve, bo pomoč prosilcem ponujena v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno). Poslovnih stroškov ali davkov ne poravnavamo.
Upravičenost do pomoči preverja in presoja Rdeči križ Slovenije. Pri dodeljevanju imajo prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se določa s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc

Posvetovalni odbor projekta: Urška Jurman, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Anja Zorko, Beti Žerovc

Vsi podatki, pridobljeni s prijavo na solidarnostno pomoč, bodo varovani v skladu z določili GDPR-ja.


Podatki o zbrani pomoči

Do 5. 8. 2021 smo na računu pri Rdečem križu Slovenije zbrali 40.339,00 €, stanje na računu na ta dan je bilo 3.232,99 €.

Do 5. 8. 2021 je bilo izplačanih 130 vlog.
#skulturo
︎ ︎

#skulturo