Po dobrih dveh letih zaključujemo solidarnostno akcijo #Solidarni s kulturo, v kateri so delavci in delavke v kulturi lahko zaprosili za pomoč pri kritju življenjskih stroškov zaradi posledic (post)epidemije koronavirusa. S spremenjenimi okoliščinami se je potreba po pomoči iz tega naslova iztekla.
Zahvaljujemo se Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana ter sodelavcem za vso podporo pri izvedbi pobude.

MI SMO #skulturo!


S kulturo smo solidarni vsi tisti, ki nam je mar do soljudi v stiski. Smo tisti, ki jo ustvarjamo, ob njej uživamo in v njej najdemo navdih.

Povejmo na glas, da smo #skulturo, čimvečkrat. In delimo!


O projektu


Solidarnostna akcija se je razvila kot eden od projektov neformalne skupine Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covid-19. Skupina deluje na različne načine, predvsem pa poskuša z oblikovanjem konkretnih predlogov Vladi RS in Ministrstvu za kulturo vplivati na interventne vladne ukrepe, ki bi vsem samozaposlenim in prekarcem, predvsem pa delavkam in delavcem na področju kulture, zagotovili enakovredno obravnavo pri zagotavljanju državne pomoči v času (post)epidemije koronavirusa.

Ob zavedanju, da je za številne stiska že nastopila in jih državna pomoč zaradi mnogih omejitev ne bo dosegla, se je kot potrebna pokazala solidarnostna podpora v obliki hitre in neposredne finančne pomoči. Z njo bodo ustvarjalci in podporni delavci v kulturi lažje premostili krizno obdobje.


Arhiv apelov Vladi RS:

Spletna peticija (14. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (17. marec 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (31. marec 2020)

Poziv Vladi RS (31. marec 2020)

Predlogi Vladi RS (6. april 2020)

Pismo ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju (17. maj 2020)


Mediji #skulturo


#skulturo
︎ ︎

#skulturo